giặt cổ áo

Cách giặt tẩy cổ áo và ống tay áo đúng cách

Cách giặt tẩy cổ áo và ống tay áo đúng cách

Vào mùa hè, cổ áo và ống tay áo rất dễ bi bẩn. Khi giặt, trước tiên ta cần phải đem quần áo ngâm cho ướt đều, ở cổ áo và ống tay áo, ta bôi lên một lớp thuốc