điều hòa

Quần áo tương lai có thể giúp bạn không cần đến điều hòa

Quần áo tương lai có thể giúp bạn không cần đến điều hòa

Nếu thành công, đây sẽ là một phát minh đánh dấu bước chuyển mình của công nghệ, thậm chí sâu hơn là “giải cứu Trái đất” trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay. Trong tiết trời